შპს “ეფემჯი ლეგალ”  დაფუძნდა 2010 წელს  მრავალწლიანი გამოცილების მქონე იურისტების  მიერ. იგი განვითარებაზე ორინეტირებული იურიდიული კომპანიაა,  რომელიც ყოველთვის ითვალისწინებს მომხმარებლის მოთხოვნებს და გთავაზობთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას.

     შპს “ეფემჯი ლეგალ”-ის  თანადამფუძნებელი კომპანიაა FMG - HLB International-ის წევრი“  ანუ  შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი, რომელიც  დაფუძნდა 2009 წელს  და დღეს იგი საქართველოს დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმების TOP-10 -ში შედის.

 

      შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი  2012 წლიდან არის  წამყვანი აუდიტორული ფირმების ქსელის HLB International-ის წევრი და წარმომადგენელი საქართველოში.  HLB International-ი არის წარმატებული ქსელური აუდიტორული კომპანია, რომელიც  დღეს უკვე  100-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი.


შპს “ეფ ემ ჯი ლეგალ”  კლიენტებს უწევს კომპლექსურ იურიდიულ მომსახურებას სამართლის ისეთ სფეროებში როგორიცაა:


სამოქალაქო (სანივთო და სახელშეკრულებო სამართალი);

სამეწარმეო;

საბანკო;

სადაზღვევო;

საერთაშორისო;

საგადასახადო;

შრომის;

ადმინისტრაციული სამართალი;


იურიდიული კომპანია “ეფემჯი ლეგალ”-ის მუშაობა დაფუძნებულია იურსიტების პროფესიონალიზმზე, ურთულესი სამართლებრივი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის უნარზე, კლიენტების ინტერესების მაქსიმალურად დაცვაზე

 

ჩვენ მომსახურებას ვუწევთ როგორც იურიდიულ, ისე  ფიზიკურ პირებს.


 

ჩვენ მივდივართ ბაზრის მოთხოვნილებების ყოველდღიური ცვლილებების მხარდამხარ!